Ako na to

Zoznam krokov:

1. Inštalácia Arduino IDE
2. Doplnenie Arduino IDE o knižnice DHT22 a ESP8266
3. ESP 8266 + DHT22
4. Programovanie ESP8266
5. Programovanie web stránky

1. Arduino IDE

Ako prvé je nutné stiahnuť a nainštalovať Arduino IDE. Arduino IDE stiahnete na stránkach https://www.arduino.cc v sekcii software. Po správnej inštalácii by ste mali po otvorení progrmu vidieť toto okno. Pravdepodobne bude nutné povoliť Microsoft Firewall po prvom spustení.

2. Doplnenie Arduino IDE o knižnice DHT22 a ESP8266

Pred nahratím kódu bude potrebné doplniť manažér dosiek o dosky ESP a stiahnuť knižnice pre DHT22. Bez tohoto kroku nebudete vedieť nahrať dosku ESP a ani použiť senzor teploty a vlhkosti DHT22.

Doplnenie manažéra dosiek o dosky ESP 8266: Súbor -> Vlastnosti -> Nastavenia

Do kolónky Manažér Prídavných dosiek URL: je treba vložiť URL http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Po doplnení URL je treba prejsť do manažéru dosiek: Nástroje->Doska->Manažér Dosiek

Tu je treba vyhladať a nainštalovať esp8266

Doplnenie Arduino IDE o knižnicu pre DHT22: Nástroje -> Spravovať knižnice

Tu je treba vo vyhľadávacom políčku vyhľadať a nainštalovať DHT sensor library.

Pre senzory DHT existuje viacero knižníc. Každá však môže mať trochu inú syntax pri použití.

Počas kompilácie boli použité nasledujúce knižnice:

Používam knižnicu ESP8266WiFi vo verzii 1.0
Používam knižnicu ESP8266HTTPClient vo verzii 1.2
Používam knižnicu DHT_sensor_library vo verzii 1.3.10
Používam knižnicu Adafruit_Unified_Sensor vo verzii 1.1.4

Niektoré knižnice sa automaticky nainštalujú pri inštalácii dosky ESP8266.

3. ESP 8266 + DHT22

Pri použití ESP 8266-01 je možné dokúpiť snímač DHT22 priamo pripravený na túto dosku. Problém je však že doska ESP8266-01 zakryje snímač DHT22 a trochu ho zohrieva. Preto je vhodnejšie snímač DHT222 vy-pájkovať a umiestniť mimo dosku. Dosku je možné napájať 5V priamo z USB.

NodeMCU + DHT22

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.